A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Porsanger kommune gjennomfører borgerundersøkelse i november

Innbyggerundersøkelsen vil gi kommunen nyttig informasjon i arbeidet med ny kommuneplan og bidrar dermed til å sette fokus på utviklingen i Porsanger

I det kontinuerlige arbeidet med utvikling av de kommunale tjenestene, er det viktig å få kunnskap om hvordan brukerne opplever tenestene. I tillegg er det avgjørende å få tilbakemelding fra innbyggerne om ulike sider av samfunnet i arbeidet med ny kommuneplan.

Innbygger-/borgerundersøkelser blir brukt i en rekke kommuner som grunnlag for samfunnsanalyser og blir gjennomført ved hjelp av analyseinstituttet Sentio. Gjennom bruk av denne standardiserte undersøkelser, kan resultatene fra Porsanger sammenlignes med resultat fra tilsvarende undersøkinger i andre kommuner. Hovedspørsmålene går på hvordan det er å leve og bo i Porsanger, vurdering av de kommunale tjenestene, lokaldemokrati, omdømme, folkehelse og framtidsvurderinger.

Intervju med et representativt utvalg av om lag 300 innbyggere i Porsanger vil skje pr. telefon i perioden 20. - 29. november, og resultatene vil legges fram i en rapport til kommunen før jul.

Blir du oppringt av tlf.nr. 616 01 127 eller 731 00 379 om Innbyggerundersøkelsen i Porsanger, er din mening viktig, sier prosjektleder i Sentio, Arve Østgård som skal stå for undersøkelsen.

Tips en venn Skriv ut