A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
varsling24_weblogo13

Porsanger kommune har sendt ut følgende varsel på SMS i dag kl. 22.00.

Hjelp oss og dele denne slik at flest mulig for denne informasjonen. 

Følgende sms er sendt ut:

"NVE har hevet flomvarsel til rødt nivå.  Det er nå 50-års flom i Lakselva og Stabburselva.  Vi ber innbyggerne ta nødvendige forholdsregler i de flomutsatte områder.  Se kommunens hjemmeside for mer informasjon. Ved fare for liv og helse ring nødetatene". 

Porsanger kommunes vaktelefon 95 07 54 82