Sist oppdatert 6. jan. 2021 kl. 15:15

Om testing for korona/Covid-19 i Porsanger

Ta kontakt med legestasjonen, telefon 78 46 00 40 mellom kl. 09.00 - 14.00 på hverdager for å få avtale om testing for Covid-19. 

Les mer ...
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Vaksiner, Helsesykepleier

Porsanger kommune planlegger nå for en kommende koronavaksinering av innbyggere.

Porsanger kommune har fått de 15 første dosene og startet vaksineringen torsdag 7/1 kl. 10.

Det er ennå ikke gitt eksakt plan for distribusjon av vaksiner til kommunene framover. Det er av den grunn ikke mulig å lage en konkret plan for tid og sted for vaksinering av den enkelte, men den nasjonale prioriteringslisten følges fortløpende.  På grunn av vaksinens holdbarhet må det påregnes at tilbud om vaksinering vil kunne komme på kort varsel. Vaksinen er gratis for alle og det er frivillig om du ønsker å benytte deg av tilbudet. Kommunen starter arbeidet med å kontakte innbyggerne for å kartlegge ønske om vaksine i uke 1.

Det er utarbeidet en nasjonal prioriteringsliste for hvem som skal få vaksine først i denne rekkefølge:

1. Beboere på sykehjem

2. Innbyggere over 85 år

3. Innbyggere over 75 år

4. Innbyggere over 65 år og risikopasienter

5. Helsepersonell som ikke allerede har fått vaksine pga samfunnskritisk funksjon

6. Den øvrige befolkning

 

Helsepersonell med særlig samfunnskritisk funksjon vil prioriteres for vaksine tidlig og samtidig med innbyggere i gruppe 1-2 i henhold til nasjonale føringer.

Innbyggere i gruppe 1 – 5 vil kontaktes med tilbud om vaksine, og trenger ikke å ta kontakt for timebestilling. Det vil komme egen informasjon når det er klart for vaksinering av innbyggere i gruppe 6.

Siden kommunen ikke kan påvirke eller har informasjon om hvor mange vaksiner som vil distribueres ut i ukene som kommer, vil innbyggere i de prioriterte gruppene kontaktes fortløpende. Dette betyr at det kan være innbyggere i prioriterte grupper som ikke blir kontaktet i første omgang, men som fortløpende vil kontaktes når flere vaksiner ankommer.

Personer som oppholder seg i kommunen, men ikke har bopel her, må selv ta kontakt med helsevesenet dersom det ønskes vaksine her. Du vil da settes opp i prioritet i den aldersgruppa du hører til. Kravet er at du oppholder deg i kommunen frem til også 2. dose er gitt.

Innbyggere som mener de er i risikogrupper definert av FHI, men har fastlege i annen kommune, må ta kontakt med sin fastlege for videreformidling av bekreftelse på dette til legetjenesten i Porsanger kommune. Du vil da settes opp i prioritet med øvrige risikopasienter, dersom du ikke tilhører aldersgruppe som er prioritert i gruppe 1 – 3.

 

Det gjøres oppmerksom på at prioriteringsrekkefølge kan endres ved evt smitteutbrudd lokalt.

Informasjon om vaksineprogrammet og gjennomføring i Porsanger kommune vil fortløpende oppdateres på kommunens hjemmeside og Facebookside. Det vil også annonseres i andre medier og komme oppslag. 

Generell informasjon om koronavaksine finner du på Koronavaksine - FHI

Mer informasjon om koronavaksinasjonsprogrammet finner du her: Koronavaksinasjonsprogrammet - FHI

 

Har du flere spørsmål kan du ringe nasjonal informasjonstelefon på 815 55 015