Det er svært viktig å avlevere kommuneregnskapet på rett tid. Dette gir mulighet til å jobbe strukturert og godt både med nye budsjetter og forsåvidt også gjeldende økonomiplan. Også i 2016 leverer Porsanger kommune et svært godt økonomisk resultat.

Driftsregnskapet for 2016 viser et positivt driftsresultatet på 23,5 milloner kroner. Totalt er regnskapet gjort opp med ett mindreforbruk på 14,2 milloner kroner.

Det mest gledelige er at driftsdelen (Helse, oppvekst og teknisk) avleverer et regnskap i svært nær balanse.

Overskuddet kommer bl.a gjennom:

-  Høyere skatteinntekter enn prognose

-  Variable inntekter innenfor flykning/asyl området

-  Halvårsvikning på deler av skolestrukturen.

-  For mye innebetalte tilskudd i 2015

Regnskapet sendes nå til revisjon og endelig behandling vil sannsynligvis skje i kommunestyre i juni.