Studiet gir en innføring i organisering, gjenfinning og formidling av dokumenter. Det kan være alt fra papir til datafiler og film.

 

Fem uker

Målet er at oppholdet skal gi viktige erfaringer fra arbeidslivet.

- Det er spennende å ta i bruk den teoretiske delen av studiet i en reell arbeidssituasjon, sier praksisstudent, Espen Høybakken.

Praksisperioden har en varighet på fem uker.

- Jeg er veldig fornøyd med læringsutbyttet av praksisperioden, de ansatte er utrolig dyktige og har tatt med godt i mot, sier Høybakken.

 

Prosjektarbeid

I løpet av praksisperioden skal han også planlegge og gjennomføre et prosjekt knyttet til praksisstedet.

-  Jeg har laget en spørreundersøkelse om aktivitetstilbudet på biblioteket, forteller han.

For biblioteket kan en slik undersøkelse være et nyttig redskap i arbeidet med tjeneste- og strategiutvikling.

- Undersøkelsen ligger i skranken, så det er bare å komme innom og fylle ut skjemaet, legger Høybakken til.