A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Forsidebilde

Rådmannens anbefaling til budsjett 2018 - Porsanger kommune

Rådmann Bente Larssen la fredag den 3.11.2017 fram sin anbefaling til budsjett 2018 - økonomiplan - 2018 - 2021

Rådmannen har ikke lagt opp til strukturelle endringer, men lavere overføringer fra staten vil sette kommuneøkonomien under press.

I rådmannens anbefaling er det lagt vekt på følgende:

- Effektivisering, digitalisering og optimalisering av årsverksrammer.
- Forbedret innkjøpskontroll
- Det settes fokus på psykisk helse, rus og forbedret tilgang på legevaktstjenester.
- Nytt skolebygg i Børselv
- Lavere avdragsinnbetalinger i planperioden.
- Lavt opptak av nye investerings-lån.
 
Du kan lese anbefalingen ved å trykke på vedlagt link: Rådmannens anbefaling Årsbudsjett og økonomiplan 2018.pdf