A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Regjeringen har innført hytteforbud

Regjeringen har i dag satt i kraft tidligere fastsatt forskrift om å oppholde seg på hytte (fritidseiendom) i annen kommune enn der hvor man er folkeregisterført. 

Det er ikke hjemmel for å søke om dispensasjon fra denne bestemmelsen, men det gis unntak for personer som er i karantene fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av koronaviruset.  Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn for å avverge store materielle skader tillates. Bestemmelsen gjelder framover og til den eventuelt senere blir opphevet.

Her finner du lenke til artikkel på regjeringens side.

Som fritidsbolig må også regnes eventuelle campingvogner og spikertelt som er plassert i en annen kommune. 

Porsanger kommune henstiller til alle våre innbyggere om å være varsom og å opptre på en måte som reduserer risiko for å utløse unødvendige beredskapsressurser. Sammen med de andre kommunene i Vest-Finnmark Rådet, har vi i dag sendt ut følgende melding:

Kjære innbyggere og dere som oppholder dere i Vest-Finnmark.

Først vil vi takke for den jobben som dere allerede gjør med tanke på hygiene, det å holde avstand til hverandre, det å bistå de som behøver hjelp med handling av matvarer, snømåkking og annet. Vi er stolt og rørt over det samfunnsengasjementet vi ser i Vest-Finnmark.

Vi vil også takke dere som ivaretar ulike samfunnskritiske funksjoner, og som hver dag går på jobb for at hjulene skal gå rundt på ulike institusjoner, i dagligvarebransjen, innen matproduksjon og transport m.m. Uten dere ville ikke samfunnene våre fungere så godt som de gjør i dag.

I en tid der vi vet at belastningen på akuttberedskap og helsetjenester vil øke dag for dag, har vi alle en viktig rolle når det kommer til å gjøre det vi kan for å bidra til at disse tjenestene kan forbeholdes de som blir akutt syke.

Ordførerne i Vest-Finnmark vil derfor allerede nå si at vi alle må ta inn over oss at påsken 2020, og mange av de tradisjonelle fritidsaktivitetene utendørs som hører denne årstiden til, ikke bør og kan utøves på samme måte som tidligere år.

Ordførerne i Alta, Hammerfest, Hasvik, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger har derfor følgende sterke oppfordring til de som oppholder seg i våre 7 kommuner i Vest-Finnmark, og til alle i Finnmark som helhet;

  • Selv om vi har gode og naturgitte forhold som innbyr til uteaktiviteter langt til fjells og på sjøen, er ikke dette tiden for å utøve denne typen atferd. Vi anmoder derfor om at man avstår fra aktiviteter som innebærer risiko for skader som kan utløse behov for bistand fra rednings- og helsetjenestene utenfor tettbebygde områder.

  • Vi oppfordrer alle som bedriver motorisert ferdsel om å utøve en trygg og sikker kjøreatferd. Vi håper å få null skadede eller drepte i trafikkulykker i Finnmark fra nå av. Kan du bidra til dette med å være bevisst din egen kjøreatferd i tiden fremover?

  • Husk å bruke refleks/refleksvest når du beveger deg ute på tidspunkter hvor det er mørkt eller dårlig sikt som følge av værforhold. Dette gjelder både voksne og barn.

  • Meld fra til kommunen eller Statens vegvesen dersom det er vegstrekninger med dårlig vintervedlikehold. Sporete og glatte veier kan bidra til ulykker. Husk å kjøre etter forholdene.

  • Vi får mange spørsmål om hvordan kommunene stiller seg til at man oppholder seg på hytte i egen kommune. En nasjonal forskrift åpner for forbud mot opphold på hytter i andre kommuner enn egen bostedskommune, dette støtter vi fullt ut. Vi anmoder folk til å tenke nøye gjennom hvorvidt det er et nødvendig behov å dra på hytta i egen bostedskommune, og da særlig dersom den ligger utenfor allfarvei. Man kan ved skade eller sykdom på hytta risikere at det ikke er tilgjengelige redningstjenester som kan bistå. Dette som følge av en økende belastning på disse tjenestene på grunn av Covid-19 (korona-viruset). Redningstjenestens flytimer bør i størst mulig grad kunne benyttes til ivaretakelse av akutte pasienttilfeller tilknyttet den ekstremsituasjonen som har oppstått som følge av at Covid-19 brer om seg i Norge.

Det at vi alle gjennom en felles dugnad tenker på mulige konsekvenser av de tingene vi gjør, kan bidra til å redde livene til de vi bryr oss om!

Tusen takk for at nettopp du bidrar i denne viktige samfunnsdugnaden.