A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Nordlysveien

Rehabilitering av vann- og avløpsanlegg i Nordlysveien

Porsanger Kommune har engasjert LP-Entreprenør for å bytte ut vann- og avløpsledningen som ligger i Nordlysveien. Planlagt oppstart på arbeidet er i uke 3 2020. 

Det vil bli redusert fremkommelighet i området i perioden arbeidet pågår. Berørte beboere/eiendommer bes om å rydde unna biler etc. langs veien, da arbeidet er plasskrevende.

Det oppfordres til at publikum ferdes varsomt og viser hensyn til entreprenørens virksomhet, bruk refleks.

Arbeidet forventes å pågå i ca. 3 måneder.

 

Porsanger Kommunes kontaktperson for prosjektet: Robert Karlsen, tlf. 41218371

Har du spørsmål eller avklaringer angående prosjektet, ta kontakt med Robert.