A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Rein på Oldereidnesset

Porsanger kommune har fått informasjon fra Fylkesmannen i Finnmark om at reindrifta har søkt om, men er ikke gitt tillatelse til reinbeite på fredet område ved Oldereidet i Porsanger kommune.

Saken er av reindriften klaget videre til landbruksdirektoratet. Fylkesmannen har foreløpig ikke fått svar på den saken opplyser de.

Pr nå befinner det seg en god del rein på Oldereidnesset, og særlig på jorder, og kommunen har fått flere henvendelser fra publikum vedrørende om det er gitt tillatelse til dette.

I følge forskrift om fredning av visse områder i Finnmark mot reinbeite, Finnmark er det forbudt å la rein beite på Oldereidnesset.

Etter forskriftens § 4 kan Reindriftssjefen når særlige forhold gjør det nødvendig, etter å ha hørt de berørte parter, gjøre unntak fra disse bestemmelsen.

Saken er foreløpig ikke sendt på høring til Porsanger kommune eller landbruksnæringen i området.

Porsanger kommune hadde senest i desember oppe sak i kommunestyret om ulovlig reinbeite på de to områdene i Porsanger kommune som er fredet mot reinbeite i denne forskriften. Kommunen sendte brev til Fylkemsannen i Finnmark og ba dem om å ta tak i saken.

 

 

 

Tips en venn Skriv ut