A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Reinflytting pågår - vis hensyn!

Rein på vandring

I børselv vil flere løyper være åpne selv om reinflyttingen pågår. Vi informerer om at lokalbefolkningen og andre brukere av løypene i området fra Børselv og nordover må vise hensyn til reinen som nå vandrer nordover. ​

Reindriften er nå inne i en krevende periode med flytting av rein til nye beiter, og kommende kalving. Reinen er spesielt sårbar for stress og forstyrrelser i denne tida, og flyttingen skjer derfor i reinens tempo. Vårflyttingen har nå begynt, og mellom Børselv og Kjæs er det mange rein på tur nordover. Porsanger kommune og reindrifta informerer derfor om at det må vises hensyn dersom flyttingen skjer der du ønsker å ferdes på skuter. Dette vil innebære å ikke ferdes langs løypa dersom reinen er på tur gjennom området, og heller vente til den har passert. 

Vi håper så mange som mulig leser dette, og hjelper til for at også reinen skal få en fin påske!

Tips en venn Skriv ut