A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Porsangerhjerte_500x444

Ressursteam mot mobbing

Mange barn opplever at hverdagen er utrygg på grunn av mobbing eller andre krenkelser.

Virkningene mobbing har for den som opplever det, er alvorlige.

Ressursteamet kan bistå deg som foresatt eller elev dersom tiltakene skolen eller barnehagen har satt inn ikke virker

Ressursteamet skal bistå rektor eller barnehagestyrer til å finne en løsning i en vanskelig mobbesituasjon.

Ressursteamet er satt sammen av flinke fagfolk fra helsestasjonen, PPD, barnevern og oppvekstadministrasjon.

Dersom du mener at barnehagen eller skolen ikke har gitt god nok hjelp, ta kontakt med ressursteam mot mobbing.

 

Porsanger kommune

Postboks 400 Rådhuset, 9715 Lakselv

postmottak@porsanger.kommune.no

Tips en venn Skriv ut