Porsanger kommune skal nå i gang med den årlige rullering av den kommunale anleggsplanen for kultur og idrett. Dette er den delen av kommunedelplanen som viser hvilke idretts- og kulturanlegg som prioriteres rehabilitert eller etablert i Porsanger de neste årene. For å kunne søke om delfinansiering til rehabilitering og/ eller nyetablering av slike anlegg via spillemidlene, er det et vilkår at anlegget skal være tatt inn i den kommunale anleggsplanen(bestemmelser 2.2.7). 

Tilbakemeldingsfrist 01.08.18.

Idrettslag kan kontakte Porsanger Idrettsråd pr.epost porsangerir@gmail.com for innspill og andre lag/foreninger kan kontakte magnus.martinsen@porsanger.kommune.no 

 

Forslag til lister:

Tiltak til prioritert liste ordinære anlegg:   

1.            Porsanger kommune - skifte kunstgress i Porsangerhallen/Storhallen   

2.            Porsanger kommune – skifte av dekke Lakselv sportshall

3.            Porsanger kommune - toalettanlegg og garderobe, sentralidrettsanlegget

4.            Porsanger kommune - kjøkken Porsangerhallen 

5.            Porsanger kommune – speaker-bu, sentralidrettsanlegget

6.            IL STIL- trase for akebakke og alpinanlegg

7.            Porsanger idrettslag - rehabilitering av lysløypa i Lakselv

8.            Billefjord idrettslag - klubbhus, garderobe

9.            Billefjord idrettslag - belysningsanlegg

10.          North Cape Golfklubb - hus for vedlikeholds- drifts- og idrettsmateriell 

11.          Lakselv jeger og fiskeforening - leirduebane

12.          Halkkavarre skytterlag - Etablering av elektronisk skytebane, utendørs

 

Uprioritert liste:   

1.            Porsanger kommune - skifte toppdekket på løpebane sentralidrettsanlegget 

2.            Lemmivaare klatreklubb - rehabilitering av klatrevegg, Porsangerhallen

 

Tiltak til prioritert liste nærmiljøanlegg:

1.            Porsanger kommune - nærmiljøanlegg Lakselv barneskole  

2.            Porsanger idrettslag - trinn 3 nærmiljøanlegget, skatepark

 

Prioritert liste lokale kulturbygg:

1.            Børselv bygdehus - rehabilitering 

2.            Kolvik og omegn bygdehus - utbygging 

 

Bestemmelser: 

Alle regler om tilskudd fra spillemidlene finner du i «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet»

Informasjon: 

All informasjon og publikasjoner vedrørende spillemidlene finner du på Kulturdepartementets

nettside https://www.anleggsregisteret.no

Tips:

https://www.godeidrettsanlegg.no

Nettløsningen inneholder informasjon om ulike typer idrettsanlegg, materialvalg, eksempler på planløsning og fremgangsmåte for utvikling av nye og gamle anlegg.