A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Idrettshall

Rullering av idrettens anleggsplan 2020- kortsiktig del

Porsanger kommune skal i gang med rullering av den kommunale anleggsplanen for kultur og idrett. Frist for tilbakemelding om listen og plassering av anlegg på listen er satt til 01.08.19

Porsanger kommune skal nå i gang med den årlige rullering av den kommunale anleggsplanen for kultur og idrett. Dette er den delen av kommunedelplanen som viser hvilke idretts- og kulturanlegg som prioriteres rehabilitert eller etablert i Porsanger de neste årene. For å kunne søke om delfinansiering til rehabilitering og/ eller nyetablering av slike anlegg via spillemidlene, er det et vilkår at anlegget skal være tatt inn i den kommunale anleggsplanen (bestemmelser 2.2.7). Porsanger idrettsråd er mottaker av innspill og vil etter diskusjon komme med sitt forslag til kommunen. 

Innspill kan sendes Porsanger Idrettsråd pr.epost porsangerir@gmail.com 

Tilbakemeldingsfrist 01.08.19. 

 

Forslag til lister: 

Tiltak til prioritert liste ordinære anlegg:

NR

HVEM

HVA

1

Idrettslaget STIL

Tillegg alpinanlegg: skitrekk

2

Porsanger kommune

Skifte kunstgress i Porsangerhallen

3

Porsanger idrettslag

Toalettanlegg, garderobe, kiosk, speakerbu, sentralidrettsanlegget

4

Lakselv Motorklubb

Rehabilitering av gokartbane

5

Porsanger kommune

Kjøkkenfasiliteter Porsangerhallen

6

Billefjord idrettslag

Klubbhus, garderobe

7

Billefjord idrettslag

Belysningsanlegg

8

Lakselv jeger og fiskeforening

Leirduebane

9

Halkkavarre skytterlag

Etablering av elektronisk skytebane 300m, utendørs 

10

Ungdoms og idrettslaget SILFAR

Lysanlegg lysløype

11

Porsanger kommune

Skifte toppdekket på løpebane sentralidrettsanlegg

12

Porsanger kommune

Skifte av dekke Lakselv Sportshall

13

 

Dagsturhytte(r)

14

Porsanger kommune

Dagsturhytte(r)

15

Pistolklubben

Skytebane, pistol

 

Uprioritert liste:   

NR

HVEM

HVA

1

"Organisasjon"

"Anlegg" 

2

 

 

 

 

Tiltak til prioritert liste nærmiljøanlegg:

NR

HVEM

HVA

1

Porsanger idrettslag

Trinn 3, nærmiljøanlegget, skatepark

2

Porsanger kommune

Nærmiljøanlegg Lakselv barneskole

 

 

 

 

 

 

 

Prioritert liste lokale kulturbygg:

1

Børselv bygdehus

Rehabilitering

2

Kolvik og omegn bygdehus

Utbygging