I januar startet Samisk språk- og kultursenter opp med nybegynnerkurs i samisk for voksne. 12 personer startet – og det er rett og slett ny rekord. Studentene har fem ukesamlinger før de har eksamen i mai. Studentene skal etter endt kurs forstå og kunne føre en enkel samtale på samisk.

Det blir mange gode diskusjoner når studentene er på samling, og i april skal de på tur til Samisk høyskole for å praktisere samisken de har lært.

Vi er veldig glad for den store interessen for å lære seg samisk i Porsanger og har allerede nå bestemt at vi kjører på med kurs til høsten.

Så er du interessert – ta gjerne kontakt allerede nå.

Minner om at det er gratis for bosatte i Porsanger – og alle ansatte i Porsanger kommune får permisjon med lønn for å delta.

kurs