A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Høring av planprogram og hovedutfordringer 1.april - 30.juni 2019

Si din mening om vannet vårt

Hvordan står det til med vannet der du bor, og hvordan kan vi ta bedre vare på det? Nå kan alle som vil komme med innspill om hvordan vannet bør forvaltes.

Arbeidet etter vannforskriften er nå inne i planperiode 2016-2021, der gjeldende planer skal følges opp samtidig som ferdig rullerte og oppdaterte planer skal utarbeides for perioden 2022-2027. Oppstart med rullering og oppdatering av vannforvaltningsplaner starter med høring av forslag til oppdatert planprogram og hovedutfordringer. 

For å få et best mulig grunnlag for det videre arbeidet, er det viktig med innspill på høringsdokumentene.

Innspill til høringsdokumentene sendes skriftlig til Finnmark fylkeskommunes e-post: postmottak@ffk.no.

Innspill kan også sendes per post:
Finnmark fylkeskommune
Postboks 701
9815 Vadsø

Hvis det er spørsmål til planprogram og hovedutfordringer med vedlegg, eller til planprosessen for øvrig, ta kontakt med Mikkel Slaaen Kvernstuen (tlf: 78963206 / e-post: Mikkel.Slaaen.Kvernstuen@ffk.no) eller vannområdekoordinator Julianne Netteland (tlf: 48504633 / e-post: julianne.netteland@porsanger.kommune.no)

Frist for høringsinnspill er 30.juni 2019.

Høringsdokumenter for Finnmark vannregion:

Planprogram Finnmark vannregion.pdf

Hovedutfordringer Finnmark vannregion.pdf

Hovedutfordring vannområder:

Hovedutfordringer Laksefjorden og Nordkinnhalvøya.pdf

Hovedutfordringer Lakselvvassdraget og Porsangerfjorden.pdf

Hovedutfordringer Måsøy og Magerøya.pdf

Mer informasjon om høringsprosessen, samt høringsdokumenter for de andre vannområdene i Finnmark vannregion kan du finne her: http://www.vannportalen.no/vannregioner/finnmark/aktuelt/2019/horing-planprogram-og-hovedutfordringer-2022-2027/?id=80139

Tips en venn Skriv ut