A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Kart_åpen løyper i Alta og Porsanger løype 14.

Skuterløype 14 åpnes fra og med fredag 27.mars

Vi ber alle vise stor varsomhet dersom rein påtreffes på tur

Fylkesmannen har besluttet å åpne løype 14 i Porsanger som går inn til Stabbursdalsvann fra den 27. mars. 

Skuterløype nr. 14 i Porsanger åpnes f.o.m. 27. mars

Fylkesmannen ber alle som har gumpier, telt mv. i området om å ta utstyret ned fra fjellet i den tiden løypene nå holdes åpne.

På nåværende tidspunkt har behovet for stenging opphørt. Imidlertid starter flyttingen av rein mot vårbeitene om kort tid.

Området mellom Stilladalen/Joatka og Stabbursdalen er hovedflyttlei for flere reinbeitedistrikt med vinterbeiter i Karasjok og Kautokeino.

Løype 14 i Porsanger kan derfor igjen bli stengt på kort varsel.

 

Vi ber alle vise stor varsomhet dersom rein påtreffes på tur, se nyhetssak.