A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Lam_500x375

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket

Del 1 av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2018 kan leveres fra og med 1. mars 2018, som er telledato. Søknadsfristen er 15. mars 2018. 

Direkte link til elektronisk søknadskjema finner du her: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/produksjonstilskudd-i-jordbruket-og-tilskudd-til-avlosning-ved-ferie-og-fritid/

 

Ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen ved spørsmål.

 

Tips en venn Skriv ut