Direkte link til elektronisk søknadskjema finner du her: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/produksjonstilskudd-i-jordbruket-og-tilskudd-til-avlosning-ved-ferie-og-fritid/

 

Ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen ved spørsmål.