A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Idrettshall

Søknad om spillemidler – informasjon

Søknadsprosess

  1. Kontakt kommunen for å registrere anlegget i anleggsregisteret (om det er nytt anlegg).
  2. Søk kommunen om oppføring av anlegget i kommunens planer(idrett/friluftsliv).  
  3. Få idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av anleggsprosjektet av kommunen (søknad sendes inn fortløpende til kommunen).   

Frist: 15.september

  1. Send inn spillemiddelsøknaden til kommunen (merk. Leveres via anleggsregisteret.no).

Frist: 15.november

  1. Kommunen gjennomgår og kontrollerer søknaden, og oversender til fylkeskommunen.

Når: innen 15. januar

  1. Fylkeskommunen gjennomgår og behandler søknadene.

Når: innen 15.mars

  1. Kulturdepartementet fordeler spillemidler til fylkeskommunene.

Når: innen 1.mai

  1. Fylket innvilger eller avslår søknader, og sender svar til søker.

Når: innen 1. juli

  1.  Søkere som får tilskudd, ferdigstiller anlegget og reviderer sluttregnskapet før det sendes inn til utbetaling av tilskudd.

Når: etter ferdigstillelse av anlegget.

 

NB. for 2018 vil frist for idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning utsettes til 15. november. Om du ser at denne fristen er vanskelig å nå, ta kontakt med magnus.martinsen@porsanger.kommune.no eller postmottak@porsanger.kommune.no før frist.  

 

Ordningen gjelder tilskudd av spillemidler til:

- anlegg for idrett og fysisk aktivitet

- nærmiljøanlegg

Søknaden sendes:  

https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/send-inn-soknad/

Følgende vedlegg skal følge søknaden:

Vedlegg 1: Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjente planer med behovsoppgave.

Vedlegg 2: Dokumentasjon på verdi av eventuell dugnad.

Vedlegg 3: Dokumentasjon på de øvrige delene av finansieringsplanen.

Vedlegg 4: Dokumentasjon av kostnadsposter.

Vedlegg 5: Plan for drift av anlegget.

Vedlegg 6: Rett til bruk av grunnen. 

Bestemmelser: 

Alle regler om tilskudd fra spillemidlene finner du i «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet»

Informasjon: 

All informasjon og publikasjoner vedrørende spillemidlene finner du på Kulturdepartementets

nettside https://www.anleggsregisteret.no

Tips:

https://www.godeidrettsanlegg.no

Nettløsningen inneholder informasjon om ulike typer idrettsanlegg, materialvalg, eksempler på planløsning og fremgangsmåte for utvikling av nye og gamle anlegg.

Tips en venn Skriv ut