A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Idrettshall

Søknad om spillemidler- informasjon

Søknadsprosess

  1. Kontakt kommunen for å registrere anlegget i anleggsregisteret (om det er nytt anlegg).
  2. Søk kommunen om oppføring av anlegget i kommunens planer(idrett/friluftsliv).
  3. Før du sender inn søknad, bør du få planen vurdert av fylkeskommunen

Frist: 15.oktober

  1. Send inn spillemiddelsøknaden til kommunen (merk. Leveres via anleggsregisteret.no).

Frist: 15.november

  1. Kommunen gjennomgår og kontrollerer søknaden, og oversender til fylkeskommunen.

Når: innen 15. januar

  1. Fylkeskommunen gjennomgår og behandler søknadene.

Når: innen 15.april

  1. Kulturdepartementet fordeler spillemidler til fylkeskommunene.

Når: tidlig i mai

  1. Fylket innvilger eller avslår søknader, og sender svar til søker.

Når: innen 15. juli

  1. Søkere som får tilskudd, ferdigstiller anlegget og reviderer sluttregnskapet før det sendes inn til utbetaling av tilskudd.

Når: etter ferdigstillelse av anlegget.

 

Ordningen gjelder tilskudd av spillemidler til:

- anlegg for idrett og fysisk aktivitet

- nærmiljøanlegg

Søknaden sendes:  

https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/send-inn-soknad/

Bestemmelser: 

Alle regler om tilskudd fra spillemidlene finner du i «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet»

Informasjon: 

All informasjon og publikasjoner vedrørende spillemidlene finner du på Kulturdepartementets

nettside https://www.anleggsregisteret.no

Tips:

https://www.godeidrettsanlegg.no

Nettløsningen inneholder informasjon om ulike typer idrettsanlegg, materialvalg, eksempler på planløsning og fremgangsmåte for utvikling av nye og gamle anlegg.

Kontaktperson i kommunen. Magnus G. Martinsen