A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
IMG_20181121_182822 (2) (002)_500x474

Søknadsfrist til hovedopptak i barnehage for 2020 er 1. mars

Porsanger kommune praktiserer samordnet hovedopptak i kommunale og private barnehager og supplerende opptak gjennom året ved ledige plasser.  Nå er tiden inne for å søke om plass for barnehageåret 2020/2021. Oversikt over barnehagetilbudet i Porsnger finner du ved å følge denne linken.

Søk om barnehageplass

Det kan søkes om plass i inntil 3 barnehager i prioritert rekkefølge, og det registreres en søknad for hvert enkelt barn.  Vi ber om at du bruker vårt elektroniske søknadsskjema som du finner her

Trenger du mer informasjon eller får problemer med registrering av søknadsskjemaet, ta kontakt med Servicekontoret eller styrer i den enkelte barnehage.

Opptak

Søknader registreres og vurderes i henhold til kommunale og private barnehagers opptakskriterier og forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak.

I hovedopptaket tildeles plasser som blir ledig i autusty til barn med rett til plass i barnehage jfr. barnehagelovens §12a:

  • Barn som fyller ett år innen utgangen av august, september, oktober eller november har rett til plass innen utgangen av den måneden de fyller ett år
  • Barn har rett til plass i barnehage i den kommunen der de er bosatt
  • Må ha søkt innen fristen 1. mars

Spørsmål

Har du spørsmål, ta kontakt med styrer i den enkelte barnehage, eller barnehagefaglig rådgiver via vårt sentralbord telefon 78 46 00 00.