A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Logo for Utvalgte kulturlandskap-Goarahat og Sandvikhalvøya

Søknadsfrist 15.07.2020

Sommerjobber i Porsanger kommune - UKL-området 2020 - utlysning

Porsanger kommune har fått innvilget statlige midler og utlyser med dette 3 sommerjobber på prosjekter knyttet til Goarahat og Sandvikhalvøya utvalgte kulturlandskap (UKL-området).

De 3 sommerjobbprosjektene er;

 

1.Utarbeide en informasjonsbrosjyre for UKL-området

 

2. Samle data om tidligere søknader i UKL-området på nettbasert kartløsning for kontinuerlig oppfølging

 

3. Utarbeide nettsider om UKL-området

 

Varighet: For hver av de 3 sommerjobbprosjektene er det avsatt inntil 112,5 timer tilsvarende 3 uker i 100 % stilling med 37,5 t uker.

Fleksibel arbeidsperiode i månedene juli-september 2020

Arbeidet utføres på timesbasis i løpet av perioden.

Vi søker primært etter sommerjobb for ungdom eller studenter. Det kan søkes på en eller flere av sommerjobbene.

 

Søknadsfrist: 15.07.2020

 

Søknad sendes: postmottak@porsanger.kommune.no oppgi saksnummer 2020/862

Ansettelsesforhold: timesbasis inntil 112,5 t. Arbeidskontrakter fra uke 30.

Lønn etter avtale. Ansatt i Porsanger kommune, utviklingsavdelingen.

 

For nærmere opplysninger ta kontakt med kontaktperson i kommunen fra 13.07.:

Jordbrukssjef, henvendelse sendes på e-post til ingrid.golten@porsanger.kommune.no  

 

Krav til sommerjobb: fylt 16 år, god norsk fremstillingsevne

 

Det er ønskelig med personer med:

  • gode IT kunnskaper
  • erfaring fra utarbeidelse av brosjyre, nettside eller digitalt kartverktøy
  • kan jobbe selvstendig
  • rask tiltredelse

 

Artikkelen ble første gang publisert 19.06.2020