A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Stenger skuterløyper sør for Børselv 21 og 22

Stenger løyper sør for Børselv den 10. april

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har besluttet å stenge løyper sør for Børselv i Porsanger kommune f.o.m. 10. april.  (Rød strek i kartet angir de løypene som nå stenges).

 
Dette gjelder følgende løyper:
  • Løype 22 fra Børselv bru/sentrum til løype 21 ved Luovanjoaski
  • Løype 21 fra Čáhppiljohka/Sappirjoki til Stuorra Suolojávri (515 m.o.h.)
 
Dispensasjoner opphevet
Alle dispensasjoner som er gitt med utgangspunkt i de delene av løypene som er stengt for motorferdsel, er nå midlertidig opphevet. Det betyr at hvis dette midlertidige motorferdselsforbudet oppheves, er dispensasjonen gyldig igjen.
 
Sårbar rein og beitekrise
Bakgrunnen for motorferdselforbudet er hensynet til rein på vinterbeite. Beitekrisen gjør reinen svært sårbare for forstyrrelser. Simlene står nå i fare for å kaste kalv (abortere) dersom de forstyrres. Reinen må få ro til å beite på de få, gjenværende områdene med tilgjengelige beiter og hvor det er mulig å tilleggsfôre. Vi ber alle vise særskilt hensyn.