A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Stolpesanering, kabelsanering telenor

Stolpe/kabelsanering i Porsanger

Linjeproff AS har fått i oppdrag av Telenor Norge å gjennomføre stolpe/kabelsanering i
Finnmark fylke.

Det er planlagt oppstart i Porsanger kommune, og en regner med å komme i gang i løpet av høsten 2019 langs Fv98.
Telefonkabler opphengt i E-verkets stolpetraseer skal fjernes, og stolper og kabler tilhørende Telenor Norge, skal fjernes og destrueres.
Kart over arbeidsområde se bilde i artikkelen.

 

For mer informasjon ta kontakt med:
HMS ansvarlig Finn Vollen +47 95022893. Mail: finn@linjeproff.no
COO Gediminas Paulauskas +47 40726568. Mail: Gediminas@linjeproff.no