Porsanger kommune ønsker å bli kvitt søppel i strandsonen/fjæra. Gjennom «ryddeportalen» til «Hold Norge rent» kan du opprette ryddeaksjon, registrere et forsøplet område, finne gratis ryddeutstyr, lese om refusjonsordning ved utgifter og finne mulighet for avfallsinnlevering.

Porsanger kommune har fått dugnadsmidler fra Finnmark Friluftsråd og vil trekke ut premie blant alle lag og foreninger som registrerer ryddeaksjon og funn (med bilder!). 

Frist for å delta i trekkningen er 12.09.2018.