A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Styrket grensekontroll - hvilke konsekvenser gir det?

Fra mandag 16.03.20 kl. 08.00 ble det innført midlertidig styrket grensekontroll på grensen til Finland. Grensen er altså ikke stengt, men det er innført økt kontroll og regulering. 

Det innebærer følgende:  

  • Turist- og fritidsrelatert trafikk får ikke lengre passere grensen. Norske innbyggere med hytte i Finland vil derfor ikke kunne dra på hyttene sine. Handleturer må avlyses.
  • Godstransport får passere, og EØS-borgere som skal på jobb får passere.

14 dagers karantene ble innfør fra tirsdag 17/3 også for personer som har vært i Sverige og Finland. Dette gjelder altså ikke arbeidstakere fra EØS-land som skal på jobb.

Denne karantenebestemmelsen har ikke tilbakevirkende kraft.

For EØS-borgere som skal på jobb kan vedlagte skjema brukes for å dokumentere arbeidsforholdet ved grensepassering.