A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Lakselv Folkebad

Svømmehall / Folkebadet stengt inntil videre

Bassenget må holdes stengt grunnet stort antall løse fliser. Det er usikkert på nåværende tidspunkt når bassenget kan åpenes igjen.

Bassenget skulle åpnes igjen denne uken (Uke 7). Når vi startet med å fylle opp bassenget med vann løsnet et stort antall fliser og vi må nå tappe ned bassenget for vann igjen. Kommunen har bestillt inn fagkyndige for å kartlegge omfanget av skadene og vi vil i løpet av kort tid få en statusrapport på dette. 

Porsanger kommune må i denne forbindelsen dessverre utsette åpningen av Lakselv svømmehall inntil videre. Omfanget og arbeidet som må gjennomføres før åpning er pr i dag den 17.02.2020 ukjent. Vi vil komme med informasjon til våre brukere når vi har fått mer kjennskap til skadeomfanget og eventull reperasjonstid.