A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
BUF-Etat Logo

Tilskudd mot barnefattigdom

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet har lyst ut tilskuddsmidler for å motvirke og dempe konsekvenser av fattigdom blant barn og ungdom.

Porsanger kommune oppfordrer offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner til å  søke om midler mot barnefattigdom. Dette er en nasjonal tilskuddsordning.

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

  • Beløp: 178,4 mill.kr. (2017) i regjeringens forslag til statsbudsjett. Midlene utlyses med forbehold om Stortingets bevilgning
  • Søknadsfrist: Søknadsfrist for tilskuddsåret 2017 er fredag 2. desember 2016.
  • Rapporteringsfrist: 1. april, altså én måned etter at tilskuddsåret er over.
  • Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.
  • For utfyllende informasjon:

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnefattigdom/

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Aktuelt/Nasjonal_tilskuddsordning_mot_barnefattigdom___utlysning

Kontaktperson i Porsanger kommune er Leder for forebyggende tjenester Solveig Skarhol.
Hun nås på tlf 92273314 eller e-post solveig.skarhol@poranger.kommune.no