A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
16107368_982748988522432_7171299911824130310_o

Tilskudd til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet

Helsedirektoratet har lyst ut tilskuddsmidler til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet med søknadsfrist den 19.1.18.

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning og å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser. Målgruppen for aktiviteten er grupper som står i fare for å oppleve ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning, fortrinnsvis seniorer og eldre.

Tilskudd kan søkes av eksempelvis kommuner, stiftelser og organisasjoner.

Tiltak som søkes tilskudd til skal være åpen for alle i målgruppen og kan ikke være et tiltak kun for beboere i institusjon eller kun for bestemte diagnosegrupper. Fullstendig regelverk for ordningen finner du her: Regelverk

Følgende prosjekter prioriteres i 2018:
- utviklingsprosjekter som har dokumenterbar overføringsverdi og stimulerer til medvirkning
- prosjekter med oppstart av nye aktiviteter/ tiltak i kommuner med liten eller begrenset aktivitet
- prosjekter som budrar til systematisk samarbeid mellom kommuner og frivillige/ ideelle organisasjoner
- prosjekter som bidrar til møteplasser på tvers av generasjoner og/ eller kulturer
- prosjekter som retter seg mot å rekruttere seniorer og eldre som er spesielt utsatt for ensomhet

For at søknaden skal vurderes må prosjekter og tiltak være innenfor mål og målgruppe, være helsefremmende og forebyggende og være lavterskel åpent for alle i målgruppen.

Fullstendig oversikt over kriterier, krav til søknad m.v. finner du på Helsedirektoratets nettsider.
 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut