A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
2 avdelinger, kommunalteknikk og beredskap, utvikling

To nye avdelinger ved Porsanger kommune

I Porsanger er det mye positivt som skjer og kommunen vil organiseres for å møte fremtiden på en best mulig måte.

De to nye avdelingene erstatter Teknisk avdeling

Den 1.juli opprettes en avdeling som skal hete «Utviklingsavdelingen» og den andre avdelingen vil hete «Kommunalteknikk og beredskap». Porsanger kommune har omorganisert seg for å møte de spennende utfordringene som kommer. Disse to avdelingene opprettes for og nettopp møte disse. Det er stor aktivitet på samfunns- og næringsutviklingen som fremmer behovet for at kommunen gjør endringer. 

Porsanger i utvikling KF (næringsavdelingen) legges ned. Denne avdelingen vil inngå i utviklingsavdelingen. 

Utviklingsavdelingen vil ha sine satsningsområder mot samfunnet og næringsutvikling. Avdelingen vil være den som vil jobbe mest eksternt og ut mot innbyggere og næringsliv. Denne avdelingen vil bli ledet av Kjell Magne Rasmussen fra 01. juli. Han vil gå inn i stillingen som utviklingsleder. Utviklingsavdelingen vil være lokalisert der tidligere tekniskavdeling var på Rådhuset.

Kommunalteknikk og beredskap vil ha sine satsningsområder på kommunaldrift, eiendom, vei, vann, avløp og renovasjon. Denne avdelingen vil ha mest fokus på det interne ved Porsanger kommune. Avdelingen vil bli ledet av Victor Gamst og vil være lokalisert på Rådhuset i 2 etasje i nord-vestlig fløy. Der Porsanger i utvikling KF var tidligere.

Utviklingsavdelingen

Organisasjonskart utviklingsavdelingen

Kommunalteknikk og beredskap

Organisasjonskart kommunalteknikk og beredskap

Tips en venn Skriv ut