6. – 9. februar 1917 ble samenes første landsmøte gjennomført i Metodistkirken i Trondheim. Dette var første gang at representanter for store deler av Sápmi møttes for å fremme felles sak som et folk.

Tråante 2017 skal være en storstilt markering av 100 års kamp for demokrati, rettferdighet og mangfold. Målet med Tråante 2017 er å markere og formidle kunnskap om samene, samisk kultur, næring og historie i et 100-års perspektiv. Vi samer er ett folk i fire land. Norge, Sverige, Finland og Russland.

Jubileumsmarkeringen vil foregå i hele 2017 på forskjellige steder i Sápmi med ulike arrangementer og markeringer.

Følg med på kommunens nettsider for oppdatering av markeringer.

Vet du om et Tråante 2017 arramgement som burde vært i kalenderen - ta kontakt med Samisk språk- og kultursenter tlf. 92 20 56 04.

 

03-Arbeidutvalget2015.jpg

Bilde av 11 kvinner, fotografert av Hilfling Rasmussen:
1 Lisa Barrock, 2 Brita Brantfjeld, 3 Sofie Mathiasen, 4 Malla Vesterfjeld, 5 Kristine Stinnerbom, 6 Elsa Laula Renberg, 7 Ellen Lie, 8 Ellen Olsen, 9 Gunhild Granefjeld, 10 Anna Andersen, 11 Maria Pedersen