A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
TryggEst

Vet du om sårbare voksne som utsettes for overgrep?

TryggEst

Porsanger kommune har satt varslingssystem for melding om overgrep på sårbare voksne i system.

Porsanger kommune deltar i et pilotprosjekt om etablering av en ny nasjonal modell for håndtering av vold og overgrep mot særlig sårbare voksne kalt TryggEst. TryggEst skal være ett «voksenvern» for personer som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. Prosjektet skal gjøre det enkelt og tydelig for innbyggere som er bekymret for om en sårbar voksenperson blir utsatt for overgrep å melde det inn, slik at kommunen kan gjøre nødvendige undersøkelser og tiltak. Modellen skal sikre at meldinger blir ivaretatt på en systematisk måte, da et slikt system ikke finnes i kommunen i dag.

Som sårbare voksne regnes særlig personer med:

  • funksjonsnedsettelse
  • utviklingshemming
  • høy alder
  • rusproblemer
  • fysisk sykdom
  • psykisk sykdom


Porsanger kommune er en av 12 norske pilotkommuner som over 2 år skal samarbeide med Barne, ungdoms- og familiedirektoratet om å utvikle en nasjonal modell for å ivareta slike meldinger.

Mandag den 8. oktober var det kickoff på Porsanger biblioteket med mange interesserte fremmøtte.

Under kick-offen fikk de fremmøtte høre Kenneth Hættas foredrag «Når vi våger å se». Foreleser er mottaker av Fritt Ords Pris 2018 for Tysfjord-saken, og tok de fremmøtte gjennom beretninger om sårbare voksne som har blitt utsatt for vold og overgrep i Norge. Det var sterke historier han la frem.

De fremmøtte fikk også presentert de lokalt involverte i TryggEst og hvilke melderutiner som er iverksatt i Porsanger kommune. Vi håper våre innbyggere tør å se og melde inn, dersom de vet av, mistenker eller har behov for å drøfte om det er overgrep de ser begås ovenfor sårbare voksne i kommunen.  

Kontaktinformasjon for melding om overgrep er:
Mobil 406 07 200 eller - e-postadresse tryggest@porsanger.kommune.no

Mobil og e-post ivaretas kl. 0800-1530 mandag - fredag. Alle vil få en tilbakemelding på sin henvendelse.

Du kan lese mer om TryggEst-prosjektet, om former for overgrep og tegn på overgrep m.m. på nettsiden tryggest.no.


TryggEst publikumTryggEst Kenneth Hætta