A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Ferdigmerket skuterløype

Vis hensyn til naturen

Ut på tur? Vis hensyn til naturen!

Porsanger kommune vil oppfordre alle som ferdes i naturen til å ferdes med ekstra aktsomhet. Reinflyttingen er i gang på både vest og østsiden av fjorden og vi nærmer oss en sårbar tid for naturen. Det meldes spesielt om flytteaktivitet nord for snøscooterløype 19(Lávkajávri) og mot snøscooterløype 20. Om du har tips til kommunen om forhold i snøscooterløype eller ellers i naturen kan du gjerne sende inn til postmottak@porsanger.kommune.no.  Eks. unormale råker, åpne bekker, områder berørt av reinflytting, etc.