A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Slambil Fimil

Melding fra Fimil om utsettelse.

Utsatt oppstart av slamtømming i Porsanger kommune i 2019

Porsanger kommune skal i 2019 utføre slamtømming av alle anlegg i kommunen. Planlagt oppstart av tømmingen som var satt til uke 27 må utsettes etter melding fra Fimil. Nytt start tidspunkt er ikke klar fra Fimil sin side.  Kommer med oppdatering straks vi får oppdatert tidspunkt. For nærmere informasjon se nettsiden til Finnmark miljøtjeneste as .  Ved spørsmål tømmingen ta kontakt på e-post fimil@fimil.no eller Porsanger kommune e-post postmottak@porsanger.kommune.no . Vi har ikke eksakt dato for tømming av din tank.   

Abonnentens plikter:

-        Sørge for fri adkomst til anlegget for kjøretøy beregnet for slamtømming.

-        All overdekking av kumlokk o.l. må fjernes før tømming kan utføres.

-        Merke anlegget med gårds- og bruksnummer, eller på annen måte slik at kummen er godt synlig.

-        Den som utfører tømming har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å kunne gjennomføre tømming.

-        Lokkene må IKKE taes av før tømming, evt. sikring må IKKE fjernes før renovatøren er tilstede.

-        Dersom lokket er låst, må nøkkel være tilgjengelig ved tømmetidspunkt.

 

FIMILS plikter:

-        FIMIL plikter å utføre arbeidet på en hygienisk måte, uten å påføre tank- eller eiendom skader.

-        Sørge for at kumlokket er satt på plass, grinder og porter er stengt.

Vi minner om at kun toalettpapir skal kastes i toalettet. Unngå og kast f.eks våtservietter, bind etc som vil forårsake tette rør.

Vær obs på at en usikret tank er en dødsfelle, og at sikring av tank er eiers ansvar!