A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Nasjonale Rådmannsutvalget

Foto: KS

Vår Rådmann er valgt til leder for det sentrale Rådmannsutvalget

I dag er vi som kommune stolt. Vår rådmann har fått den viktige rollen til å lede det sentrale rådmannsutvalget i perioden 2019-2021. 

 

Det sentrale Rådmannsutvalget er et rådgivende organ for KS og administrerende direktør, herunder

  • Rådmannsutvalget har som overordnet rolle å bidra aktivt til å utvikle kommunesektoren faglig og administrativt.
  • Rådmannsutvalget er et rådgivende organ innen KS og medvirker i behandlingen av aktuelle administrative og faglige saker gjennom utarbeidelse av uttalelser, utredninger og tilrådninger samt selvstendig initiativ til behandling av saker som det er aktuelt å fremme overfor KS og rådmenn/administrasjonssjefer.
  • Rådmannsutvalget representerer rådmenn/administrasjonssjefer i kommunesektoren (kommuner og fylkeskommuner) og øverste administrative leder i kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform, i generelle administrative og faglige spørsmål av betydning for kommunesektoren.
  • Rådmannsutvalget er ansvarlig for løpende kontakt og samarbeid med de fylkesvise rådmannsrådmannsutvalgene som deltar aktivt i arbeidet i organisasjonens lokale organ i de enkelte fylkene. Hentet fra beretningen 2017-2019 for rådmannsutvalget https://www.ks.no/globalassets/om-ks/radmannsutvalget/Beretning-for-RU-2017-2019.pdf

Vår rådmann har fått fornyet tillitt for denne store og viktige oppgaven for å bidra til utvikling av kommunesektoren og noe som vi i kommunen er stolt over.  

 

Tips en venn Skriv ut