A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Lakselv sentrum, boligfelt

Vårt nye kommunenummer fra 2020 blir 5436

100 millioner endringer i matrikkelen før nyttår og kommunen vil ha nedetid på systemet grunnet oppdatering. Ved årsskiftet 2019-2020 er 311 kommuner involvert i endringer som følger av kommune- og regionreformen, Porsanger kommune er en av dem. Porsanger blir del av Troms og Finnmark fylke. Kommunen vil som følge av dette få tildelt nytt kommunenummer. Vil kommunereformen påvirke meg som innbygger i Porsanger?

Matrikkelen stenges for all oppdatering i perioden 13. desember 2019 klokken 18:00 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt 9 virkedager.

Det medfører blant annet at det ikke er mulig med eiendomsdannelse, adressering eller bygningsregistrering fra denne datoen og til utløpet av 1. januar 2020. Dette betyr at ingen dokumenter kan sendes til tinglysing verken elektroniske eller på papir i denne perioden.

Grunnboken stenges for all oppdatering i perioden 27. desember 2019 klokken 20:00 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt 1. virkedag.

Konsekvensene av at matrikkelen (eiendomsregisteret for bygg, bolig, eiendom og adresser) stenges er:
  • Ingen registrering/endringer i eiendomsregisteret kan utføres i nedetiden (nye adresser, seksjoneringer, fradeling, arealoverføring o.l. kan ikke utføres)
  • Dokumenter kan ikke sendes til tinglysning (hjemmelsovergang ved kjøp og salg av eiendom må vente)
  • Egenerklæring om konsesjon kan ikke føres i matrikkelen Alternativ: Egenerklæring om konsesjonsfrihet kan sendes på papir med original underskrift til kommunen. Dette forutsetter at innsender er klar over Kartverkets frister for tinglysing. Kommunen behandler skjema og sender tilbake kjøper eller representant for kjøper. Kjøper sender signert skjema til tinglysing sammen med hjemmelsdokumentet (skjøtet) før grunnboken stenger. Det samme gjelder for konsesjonsvedtak.
  • Porsanger kommunes muligheter for oppslag om eiendommer og bygninger vil være redusert i denne perioden. 
Meglerpakker:
Det vil ikke være mulig å bestille produkter fra kommunens selvbetjeningsløsninger for kjøp av eiendomsinformasjon, kart, naboliste, situasjonskart, m.m når matrikkelen er stengt. 
Hvis dere har bestillinger som kan gjøres før jul anbefaler vi at dere gjør det.

Hvis dere har bestillinger som kan gjøres før jul anbefaler vi at dere gjør det.

Du kan lese mer om dette på kartverket sine sider ved å klikke på linken under.

Klikk her for ytterligere informasjon