Hele Porsanger oppfordres til å holde seg unna elver og bekker med stor vannføring. 

  • Innbyggere som bor i utsatte områder bes om å flytte og sikre verdier så langt det lar seg gjøre. Det være seg å tømme kjellere, flytte biler, campingvogner og lignende som står langs elver og bekker. Det er også viktig å tømme stikkrenner, kummer og andre vannveier slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.
  • Har du behov for bistand til å sikre dine verdier må du kontakt ditt forsikringsselskap. Ved fare for liv og helse kontakt nødetatene. 
  • Det kan være svært farlig for nysgjerrige som oppsøker elven for å se på flommen. Det er viktig at man nå holder seg unna småveier og stier som går langs elven, dette gjelder ikke bare gående, men også kjørende med UTV, ATV, mopeder og andre kjøretøy.
  • Husk at du har et eget ansvar for å sikre deg ved utfall av strøm, drikkevann, internett, telefon og stengte veier og liknende som kan forekomme ved flom og skredhendelser. Avtal med naboer eller venner om å gjøre tiltak og holde øye med huset ditt dersom du ikke er hjemme.

Mer om egenberedskap, klikk her!