Fakta om TV-aksjonen NRK:

TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner fordelt på befolkning

  • 7000 frivillige over hele landet organiserer innsamlingen gjennom 500 kommune- og bydelskomiteer

    100 000 bøssebærere banker på 2,3 millioner dører

  • TV-aksjonen har vært arrangert hvert år siden 1974 og har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker

  • Et eget innsamlingsråd, oppnevnt av NRKs styre, mottar og vurderer søknadene fra de som ønsker å bli tildelt NRKs TV-aksjon. Kringkastingssjefen, NRKs øverste leder, tar den endelige beslutningen om hvem som tildeles TV-aksjonen. Innsamlingsrådet har også en viktig oppgave med å påse hvordan pengene brukes. Les mer om utvelgelsesprosessen her.

  • TV-aksjonen koordineres av et sekretariat, som ansettes av årets utvalgte organisasjon. Sammen med de øvrige ansatte og TV-aksjonens fylkesapparat bygges årets TV-aksjon.

  • På selve TV-aksjonsdagen sender NRK direkte hele søndag kveld

Bli bøssebærer!

Målet er at alle husstander skal få besøk den 22. oktober. Til det trenger vi bøssebærere. Tidspunktet for bøssebæringen er mellom klokken 16.00-18.00 søndag 22.oktober.

  • Er du under 18 år, må du gå i følge med en som er voksen.

  • Ønsker du å gå sammen med en venn, holder det at én av dere registrerer seg som bøssebærer.

 

Har du spørsmål om det å være bøssebærer eller hva som skjer rundt TV-aksjonen der du bor?

Ta kontakt med din lokale TV-aksjonsleder.