A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Vintervei1

Anbud utlyst for perioden 2016 - 2020

Vintervedlikehold av kommunale veier i Porsanger

Porsanger kommune har lyst ut anbud på vintervedlikehold av kommunale veier i Porsanger for perioden 2016 - 2020.  Anbudsfrist er satt til 02.08.2016 kl. 12.00

Gjeldende kontrakter på vintervedlikehold av kommunale veier og gater tilhørende Porsanger kommune gikk ut ved avslutningen av vintersesongen 2015/2016.  Porsanger kommune har derfor nå lyst ut nytt anbud på dette vintervedlikeholdet for perioden 2016 - 2020. Anbudet gjelder følgende delkontrakter:

- Rode 1 - Olderfjord - Smørfjord

- Rode 2 - Stabbursnes - Ytre Billefjord

- Rode 3 - Lakselv sentrum

- Rode 4 - Lakselv m/omegn

- Rode 5 - Børselv

- Rode 6 - Skoganvarre

Selve anbudsutlysningen finner du på Doffin (databasen for utlysninger fra det offentlige), her er nettadressen til kunngjøringen:  https://doffin.no/Notice/Details/2016-377613. Her vil også tilbyderne kunne hente ned fullstendig konkurransegrunnlag. For at eventuelle anbud skal komme i betraktning så må disse innleveres slik det er beskrevet i kunngjøringen.

Vi gjør oppmerksom på at selve utlysningen foretas av innleid konsulentfirma Finnut Consult a/s og alle spørsmål om selve anbudet må derfor rettes. Kontaktperson hos selskapet er Ronald Pedersen.

 

Tips en venn Skriv ut