A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Skuter, skuterløype

Vis aktsomhet på islagte vann!

Porsanger kommune oppforder både innbyggere og gjester som ferdes på islagte om vann om å vise akstomhet.

Kommunen har informasjon som tyder på at mange vann har en dårlig iskvalitet. Spesielt må det vises aktsomhet ved å kjøre snescooter på områder som ikke er merket. Årets iskvalitet har store variasjoner og islagte vann med undervannstrøm er særlig utsatt. For at alle skal få en trygg og god tursesong bes alle om å holde seg til lovlig merket løypenett, unngå kjøring i områder som ligger utsatt til og følge med på varsler som kommer.

Porsanger kommune ber også om at publikum som har opplysninger om dårlig iskvalitet eller råk tar kontakt slik at man kan iverksette isprøver og kontroll.

Henvendelser gjeldende overnenvnte kan gjøres til telefon: 94189007

Tips en venn Skriv ut