A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
DnBNOR prisutdeling til Lakselv motorklubb

Gavedryss til Lakselv motorklubb

Mandag den 15. desember fikk Lakselv motorklubb overlevert pengegave på kr. 100 000.- fra Sparebankstiftelsen DnBNOR.

Britt S. Vikene og Øyvind LindbäckLakselv motorklubb hadde i år søkt Sparebankstiftelsen DnBNOR  om midler for bygging av gapahuk og publikumsbenker på området rundt banetraséen på Lakselv motorsportssenter.

Sparebankstiftelsen DnB NOR bruker en del av sitt overskudd til allmennyttige formål i lokalsamfunnene. Kriterier er at det er tiltak som har verdi over tid, engasjerer mange i lokalmiljøet, som skaper aktivitet og bidrar til dugnadsånden.

Tidligere i år fikk U & IL Silfar i Børselv tildelt kr. 100 000.- til innkjøp av utstyr fra dette fondet.

Mandag den 15. desember fikk også Lakselv motorklubb v/ leder Øyvind Lindbäck overlevert pengegave fra Sparebankstiftelsen DnBNOR på kr. 100 000.-. Prisen ble overlevert motorklubben av Britt S. Vikene ved DnBNORs avdeling i Lakselv.

Også tidligere i år har Lakselv motorklubb fått overrakt gavepremie, da fra SparebankEN Nord-Norges gavefond. Da fikk Lakselv motorklubb overrakt gavepremie på kr. 100 000.-, som i ettertid er benyttet til investering i 3 nye go-carter, som fra sommeren 2009 skal benyttes til utleie.

Som om ikke det var nok, fikk Lakselv motorklubb Finnmark fylkes trafikksikkerhetspris 2008. Prisen, som består av kr. 30 000.- samt et kunstverk,  ble overlevert motorklubben under Fylkestingets møte i Vadsø den 11. desember i år.

Det er tydelig at motorklubbens arbeid med etablering av Lakselv motorsportsanlegg er lagt merke til i mange miljøer.

Tips en venn Skriv ut