A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Barn

Porsanger kommune informerer om

Akuttberedskap i barnevernet

Porsanger kommune har i tråd med nasjonale krav iverksatt akuttberedskap i barnevernstjenesten.

Porsanger kommune har etablert akuttberedskap i barnevernstjenesten.

Ta kontakt via lenken nedenfor dersom du selv blir utsatt for, eller kjenner til at barn og unge utsettes for:
- vold eller er vitne til vold
- seksuelle overgrep
- foreldre som ruser seg
- omsorgssvikt
- kjønnslemlestelse
- tvangsgifte

Akuttberedskap for barnevernstjenesten i Porsanger kommune.

Tips en venn Skriv ut