A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Sommer

Regionale dialogmøter om eldrereformen Leve hele livet

12. 07 2019

Fylkesmannen i Troms og Finnmark inviterer nå kommunene til regionale dialogmøter om eldrereformen Leve hele livet. I målgruppen for deltakelse på dialogmøtene er også frivilligsentraler, pensjonistforeninger, eldreråd og frivillige organisasjonen.

Barn

Akuttberedskap i barnevernet

Porsanger kommune informerer om

15. 04 2019

Porsanger kommune har i tråd med nasjonale krav iverksatt akuttberedskap i barnevernstjenesten.

Sprøyte

Influensavaksinering i Børselv utsatt

07. 11 2018

På grunn av stor pågang på årets influensavaksine er det blitt fritt på kommunens lager. Ved etterbestilling av flere vaksiner klarer ikke Folkehelseinstituttet å levere mer i tide til den oppsatte vaksineringen den 8. november i år.

Ny dato for vaksinering blir 15. november 2018  kl 11.00-13.00 ved Solbrått aldershjem 2 etg.

Vi beklager de ulemper dette måtte medføre.

Blå sløyfe

Blå sløyfe-aksjonen 2018

Fokus på prostatakreft

05. 11 2018
Stopptober

Stopptober

Ønsker du å slutte med røyk og snus?

18. 10 2018

Helsedirektoratet har lansert oktober 2018 som måneden med særskilt fokus på røyke- og snusslutt - Stopptober.

TryggEst

TryggEst

Vet du om sårbare voksne som utsettes for overgrep?

09. 10 2018

Porsanger kommune har satt varslingssystem for melding om overgrep på sårbare voksne i system.

TryggEst

Kick-off for TryggEst

02. 10 2018
Sprøyte

Influensavaksinering 2018

01. 10 2018

Årets influensavaksine er kommet og det er nå satt av datoer for vaksinering.

dinutvei.no

Nasjonal veiviser ved vold og overgrep

16. 07 2018

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet utarbeidet en nasjonal veiviser ved vold og overgep.