A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Sprøyte

Influensavaksinering 2017

Datoer for årets influensavaksinering er satt, og tilbudet gis både i Lakselv, Indre Billefjord og Børselv.

Da er årets influensavaksiner ankommet og kommunens helsesøstre vil gi tilbud om vaksinering både i Lakselv, Børselv og Indre Billefjord.

Influensavaksinering anbefales til:
- personer over 65 år
- voksne og barn med kroniske lunge- og hjertesykdommer
- voksne og barn med diabetes mellitus type 1 og 2
- voksne og barn med kronisk nyresvikt
- gravide etter 12. svangerskapsuke

Vaksinen koster kr. 150.- og må betales kontant ved oppmøte.

Innbyggere som ønsker vaksinering kan møte frem til følgende tidspunkt uten forhåndsbestilling av time:

Børselv
9. november kl. 11.00 - 13.00 i lokaler ved Solbrått aldershjem

Indre Billefjord
3. november kl. 11.00 - 13.00 i lokaler på Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter, helsesøsterkontoret

Lakselv
20. oktober
24. oktober
17. november
Alle dager ved helsestasjonen på Porsanger rådhus kl. 10.00 - 13.00.