A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Stetoskop

Informasjon om beredskap knyttet til Coronavirus

Porsanger kommune har som følge av påvist sykdomstilfelle i Norge iverksatt aktiv beredskap knyttet til Coronavirus. Beredskap er satt i henhold til anbefalinger fra Norsk folkehelseinstitutt (FHI) og Fylkesmannen i Troms og Finnmark, og følger også egen Pandemiplan og Smittevernplan ved utbrudd eller mistanke om utbrudd.  

Hva gjør man ved mistanke om smitte av Coronavirus?

For å hindre spredning er det viktig at man tar telefonisk kontakt med fastlege eller legevakt. Man skal med andre ord ikke møte fysisk opp hos lege.

Ta kontakt med lege på følgende nummer for å få råd og gjøre avtale om videre undersøkelse:

•            ring fastlegen din på tlf. 78 46 00 40 i fastlegetjenestens åpningstid

•            ring legevakt på telefon 116 117 utenom fastlegetjenestens åpningstid

Hvilke symptomer kan gi mistanke om smitte av Coronavirus og når skal man kontakte lege?

Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.

Kontakt lege på telefon hvis du har slike symptomer og vært i minst én av følgende situasjoner:

•            Har vært i et område med vedvarende spredning av Coronaviruset de siste 14 dagene 
             Områder med vedvarende spredning av Coronaviruset

•            Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye viruset i løpet av de siste 14 dagene

Luftveisinfeksjoner omfatter flere ulike sykdomstilstander, hvorav forkjølelse og influensa er mest utbredt i befolkningen.

God hoste- og håndhygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte av det nye Coronavirus. Det anbefales å ha tørkepapir og håndhygienemulighet tilgjengelig til bruk når du hoster og nyser. Har du ikke det er albuekroken et godt alternativ.

Mer informasjon om Coronavirus og reiseråd finner du ved å følge nettlenkene nedenfor:

Informasjon om Coronavirus

Råd og informasjon til befolkningen om nytt Coronaviruset

Reiseråd