ark 12cPorsanger kommunestyre har allerede i møte 28.06.99 gjort et prinsippvedtak at prestegårdsholmene i Porsangerfjorden må overføres til kommunen. Opplysningsvesenets fond forvalter disse holmene i dag, og fondet har gitt kommunen en frist innen 01.05.04 å fremme tilbud om kjøp av holmene. Kommunens tilbud vil bli vurdert opp mot andre foreliggende alternativer skriver fondet til kommunen.

Oppfølging av saken ble informert for formannskapet i møte 14.04.04. Formannskapet signaliserte at rådmannen i samråd med ordføreren skal fremsette et skriftlig tilbud om kjøp. Dersom kommunen får tilslaget om å kjøpe holmene, vil sak om finansiering av kjøpet bli fremlagt for formannskapet og kommunestyret til behandling.