A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Tiltak som omfatter ansatte i kommunen

På denne siden har vi samlet aktuell informasjon om koronaviruset og vil bli oppdatert fortløpende. 

Retningslinjene er utarbeidet av beredskapsledelsen med formål om å sikre en tilstrekkelig bemanning for forsvarlig drift. Retningslinjene vurderes fortløpende og endringer i retningslinjene vil kunne skje med kort varsel. 

Retningslinjene er utarbeidet av beredskapsledelsen med formål om å sikre en tilstrekkelig bemanning for forsvarlig drift. Retningslinjene vurderes fortløpende og endringer i retningslinjene vil kunne skje med kort varsel.  

Hovedpunkter  
 • Stopp i tjenestereiser  inntil videre,
 • Forsøk å unngå samlinger med flere personer
 • Bruk av hjemmekontor og fleksitid  

Tjenestereiser  

 • Fra og med i dag og inntil videre stanses alle tjenestereiser eller reiser i regi av Porsanger kommune som ikke er lovpålagt eller strengt nødvendig. Dette innebærer at reiser som er bestilt, må avbestilles.  
 • Eksempler på reiser som ikke er lovpålagt eller strengt nødvendig er kurs, konferanser, studiebesøk, møter med eksterne osv.   
 • Det oppfordres til alternativer som eks. Webinar, Skype og teamsmøter.  
 • Reiser som må gjennomføres skal godkjennes av leder.

Møter, samlinger osv. for ansatte  

 • Fysiske møter reduseres til et minimum og en-meters regelen gjelder.   
 • Det oppfordres til alternativer som eks. dele opp møter i flere bolker, Webinar, Skype, teamsmøter med mer.   
 • Kantine/pauserom – det anmodes om at spisepausen legges til ulike tider på arbeidsdagen for å unngå samlinger med flere personer og en-meters regelen gjelder. 
 • Ansatte oppfordres til å følge gjeldene hygieneregler, inkludert avstandskrav. 
 • Ansatte skal utvise strengt skjønn når det gjelder å motta delegasjoner og andre besøk.

Hjemmekontor

Porsanger kommune oppfordrer til bruk av hjemmekontor, fleksibel arbeidstid eller en kombinasjon av begge, der arbeidsoppgavene tillater dette. 

Nærmeste leder må vurdere, organisere og fordele bruken av hjemmekontor og fleksibel arbeidstid.  Vurderingen må ses opp mot behovet for fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen og kontinuitetsplaner.  

 • Ansatte som har tilgang på bærbar pc eller telefon fra arbeidsgiver, skal ta disse med seg hjem etter endt arbeidsdag, slik at de kan jobbe hjemmefra på kort varsel.
 • Den enkelte ansatte logger seg på kontorskyen når de er hjemme. 
 • Nettleseren som skal brukes må være google chrome. 
 • Nettadressen er kontorsky.porsanger.kommune.no
 • Du logger deg inn på vanlig måte med ditt brukernavn og passord, deretter vil du få tilsendt en engangskode som du skal bruke for å fullføre innloggingen.    

Ansatte som har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 må selv informere leder om dette og skal hensyntas spesielt.    

Ambulerende tjenester begrenses i den grad det er mulig (for eksempel IT-enheten og rådgivende tjenester).

Forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling

Forbud mot utenlandsreiser ble opphevet den 7. mai, men myndighetene fraråder likevel fortsatt utenlandsreiser.

Karanteneregler gjelder fortsatt etter utenlandsreiser med unntak av de land og områder som nå er åpnet for. Dette omfatter å ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser, ikke ta offentlig transport, og unngå andre steder der man lett kommer nær andre. Du kan ikke regne med at arbeidsgiver tar regningen dersom du velger å reise og i etterkant pådrar deg karantene, med mindre en kommer inn under bestemmelser om fritak for kritisk personell.