A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Stetoskop

Oppdatert informasjon om beredskap knyttet til Koronavirus

Kommunedirektøren i Porsanger bekrefter at kommunens helsetjeneste på bakgrunn av Folkehelseinstituttets anbefaling har tatt smittetest av personer bosatt i Lakselv, som har vært på samme sas-fly som den påvist smittede kvinnen i Tromsø. Prøven er derfor ikke tatt på bakgrunn av symptomer på smitte, men karantene av de involverte er likevel iverksatt inntil prøvesvar foreligger.

Kommunens helse- og omsorgstjeneste har etablert beredskap i system, der opplæring av helsepersonell er gjennomført og rutiner for prøvetaking er på plass dersom mistanke om Koronasmitte skulle foreligge.

Det presiseres at det ikke er funnet grunn til at øvrige innbyggere skal ta ekstraordinære forhåndsregler eller hensyn ut over Folkehelseinstituttets anbefaling om bl.a. god håndhygiene og at en derfor skal leve som normalt. Det presiseres videre at viruset ikke utgjør noen risiko for normalt friske personer.

Les mer om Koronavirus, symptomer og andre anbefalinger på Folkehelseinstituttets nettsider som til enhver tid har oppdatert og informativ informasjon, samt kommunens egen informasjon lagt ut på kommunens nettside .