A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Bærtua barnehage

Ordførers hjørne - Ukeslutt #10 2018

Nydelig vårdager gir inspirasjon til kropp og sjel. Jeg har benyttet anledningen til flere turer i Caskilbakken, som er en av favoritt-turene mine. 


  1 / 17 
 
Fagbrevutdeling 2018 
Fagbrevutdeling 2018
 


Mange lurer på turkassen som er borte, og jeg kan bekrefte at det er jeg som har tatt den ned, da både kasse og opphengsstativ sang på siste verset i fjor. Jeg satser på å få opp en ny løsning i løpet av neste uke.  

Det har i tillegg vært to uker med varierte oppgaver og aktivitet. Det skjer mye spennende i Porsanger, og jeg er glad for å få ta del i noe av det.

Jeg har valgt å samle bildene i en bildeserie, for de som er interessert i å se på bildene fra ukene som gikk. 

Bærtua barnehage på besøk

I forbindelse med sin oppgave som student inviterte Athalie Lango seg med de eldste barna i Bærtua barnehage til en filosofisk samtale om ordførerlivet. De hadde med seg undrende spørsmål og samtalen ble en fin avslutning på uka, og jeg tar med meg spørsmålene inn i helga. Hvordan går det i Porsanger og hvorfor er jeg ordfører? Dette var en del av samtalen og barna delte også sine fremtidsvisjoner om hva de har lyst til å gjøre i voksenlivet. Her har vi både fremtidige politi, forsvarsansatte og flyplassansatte. Vi avsluttet med en runde i kommunestyresalen, der alle fikk testet talerstolen. Kanskje har vi også en fremtidig ordfører i gjengen?

Kommunestyremøte 3. mai

Bilde 11 - 16. Torsdag holdt vi kommunestyremøte på Kvensk Institutt i Børselv. Det ble et godt møte, med gode diskusjoner. Renovasjonsforskrift, reduksjon i kommunale gebyrer, deponering av overskuddsmasser fra Skarvbergtunnellen, Kvalitetsmelding for grunnskolen 2017 og Utviklingsplan for grunnskolen var blant sakene som ble behandlet.

Hans Magnus Thunestvedt og Agnete Masternes Hanssen hadde sendt inn forespørsler til ordfører, som ble besvart og refereres i protokollen sammen med de andre sakene:

  • Spørsmål om redningsaksjon SeaWalk fra Hans Magnus Thunestvedt
  • Spørsmål om mobile enheter Porstun fra Agnete Masternes Hanssen
  • Spørsmål om forbud mot heliumsballonger som et ledd i å redusere plastforbruk fra Agnete M Hanssen

Takk til et kommunestyre som legger opp til gode debatter med respekt for hverandres synspunkter. Jeg opplever stemninga i kommunestyret som god. Og selv om ikke alle vedtakene er enstemmige, er vi enige om veldig mye. Det er godt, tenker jeg.

Fagbrevutdeling

Bilde 1 - 3. Onsdag 25. april hadde jeg den ære å dele ut fagbrev til de som har bestått fagprøven i sine respektive fag. Totalt har vi 18 personer som har bestått fag- og svenneprøve. mange hadde ikke anledning til å delta, men for de som møtte ble det ei høytidelig stund. Simone Pettersen holdt det kulturelle innslaget, med sangen My Boy, som hun blant annet har hatt med til UKM. talenter skal vi ta vare på, og jeg er utrolig stolt over alle de som har valgt å formalisere kompetansen sin gjennom en fagutdanning. Mange voksne tar fagbrev som privatister i bedrift, og vi har heldigvis mange unge som velger seg en fagutdanning i kombinasjon med skole og lærlingetid. 

I Porsanger kommune jobber vi med mål om minimum 2 lærlinger pr 1000 innbyggere, og jeg tenker dette er en måte å bidra til at vi rekrutterer og beholder faglært arbeidskraft. Gratulerer til alle som har bestått fag- og svenneprøve. 

Møte om ungdomsklubb i Lakselv

Bilde 8. Onsdag 25. april hadde jeg også avtalt å møte tre unge jenter som savner en møteplass i Lakselv. De ønsker seg et møtested der de kan treffe venner og holde på med ulike aktiviteter. De har ideer om hvordan dette kan gjøres og hvordan de selv kan bidra, og vi fikk drodlet litt rundt mulighetene. Dette er et initiativ jeg setter stor pris på, og vil hjelpe dem å finne løsning på. I Billefjord får vi et ungdomsklubb-tilbud opp å gå etter hvert, og jeg håper vi kan klare å finne en løsning også i Lakselv. En ungdomsklubb i Lakselv vil favne mange, og det er opplagt et udekket behov for et aktivitetstilbud til de som ikke er så interessert i idrett. Barn og unge og et godt oppvekstmiljø er den viktigste innsatsen vi gjør, og jeg tenker det må være mulig å få til et tilbud. Dette kan vi få til om vi jobber sammen!

Representantskap IKA Finnmark

Tirsdag 24. april kjørte jeg til Vadsø for å delta på representantskap i IKA Finnmark. Styret har gjort et grundig arbeid i sin utredning om å utvide lokalene. de er klare til å bygge ut, så snart det kommer til en avklaring om de kan kjøpe bygget de nå leier hos Statens Vegvesen. Dette blir et viktig prosjekt for oss å følge opp i forbindelse med endringene som kommer som følge av regionreformen. IKA Finnmark eies av alle kommunene i Finnmark og Finnmark fylkeskommune. 

Samarbeidsmøte mellom reiselivsaktører fra Inari og Porsanger

Bilde 4 - 7. Mandag 23. april braket det løs med samarbeidsmøte mellom reiselivsaktører fra Inari og Porsanger. Det ble et godt møte, med fornøyde deltakere. Jeg er ikke overrasket om det kommer til mer konkrete samarbeid både på kort og lang sikt. Noen av bildene finner du i bildeserien. 

Et engasjert Porsanger

Bilde 9. Adresseprosjektet er godt i gang, og det har vært kjørt folkemøter i hele kommunen de siste par ukene. En fornøyd prosjektleder melder om godt oppmøte. Har du forslag til veinavn, kan du spille inn forslag innen fristen 11. mai. Se mer informasjon her. 

Onsdag 25. april var det også møte med hytteforeningene i Gagga, Rochi, Veidnes, Laukavann, Kjæs, Brennelv og Treviknes, med innspill til kommuneplanarbeidet. Reglene for eksisterende og nye hyttefelt var blant det som ble drøftet.

Planarbeidet er i god fremdrift og prosess, og jeg ser frem til at arealstrategien kommer opp til politisk behandling før sommeren. Det meldes om at høy aktivitet gjør det krevende å holde tempo 100 % som planlagt, men det stopper ikke opp og jeg er glad for at vi får tatt ett skritt om gangen.

1. mai markering

Bilde 10. I et strålende vær ble det både tid til tur på formiddagen og 1. mai markering om ettermiddagen. Porsanger Arbeiderparti var vertskap sammen med LO Porsanger, og partisekretær i Arbeiderpartiet stilte opp med tale for dagen og Agnete Masternes Hanssen holdt appell på vegne av AUF. Begge minnet oss om verdien av fellesskap, solidaritet og en kamp for verdige arbeidsforhold og en velferd som sikrer hver og en av oss uavhengig av hvem vi er og hvor vi kommer fra. 

Senterpartiets ledelse på besøk i Lakselv

Bilde 17. Fredag 4.5 møtte jeg tilfeldigvis Jon Nikolaisen, som hadde besøk av Trygve Slagsvold Vedum og Geir Iversen. Det ble et kort, men hyggelig møte :)

Utstillingsåpninger

Det skjer også mye på kulturfronten. Torsdag 3.5 åpnet biblioteket en utstilling om Johan Kåven. Fredag 4.5 hadd ejeg den ære å åpne kunstutstillingen «Elle- Hánsa» på Porsanger museum, kunstarena Lakselv. Jeg anbefaler alle å ta turen innom begge utstillingene. 

Hans Ragnar Mathisen

Neste uke

Mandag møter vi Statens vegvesen for drøftinger av overskuddsmasser Skarvbergtunnellen. 

Tirsdag møter jeg den nye sjefen for Finnmark landforsvar Jørn Arve Berntsen og heimevernsjef Stein Høye over en uformell kaffekopp.

Frigjørings- og veterandagen 8. mai markeres tirsdag ettermiddag. Se programmet her.

Onsdag er jeg invitert til et møte med Billefjord Sjøsamiske kompetansesenter.

Tips en venn Skriv ut