A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Gardermoen åpning

Ny terminal OSL, reinflytting, veier, turkasse i Caskil, Barentshavkonferanse

Ordførers hjørne - Ukeslutt #12 2017

Et fantastisk vårvær har preget ukene etter påske, og etter mine observasjoner i sosiale medier har Porsangerfolket tilbragt mange timer på fjell og vidde. Påsken slo også til med mye godvær, og det var herlig å kunne bruke tid sammen med familie på tur, både på ski og scooter.

Åpning av Oslo lufthavn Gardermoen

Torsdag var jeg sammen med lufthavnsjef Ulf Myrmel og andre flyplassordførere og lufthavnsjefer en del av en flott åpningsseremoni på Oslo Lufthavn Gardermoen. Bedre kapasitet for både passasjer og cargotrafikk på Gardermoen gir også muligheter for Lakselv lufthavn Banak, som kobler Finnmark og Porsanger til Norge og verden - for både folk, krabbe og fisk.

Barentshavkonferansen

Tirsdag var jeg på Barentshavkonferansen, der jeg var invitert til å være møteleder før lunsj, sammen med Kvalsundordfører Terje Wikstrøm. Det er alltid hyggelig å bli invitert til Hammerfest, som har etablert gode møteplasser der næringsliv, organisasjonsliv og offentlige aktører treffes. I dette ligger et mulighetsrom for nye samarbeid, og jeg tenker det er nyttig for oss i Porsanger å være til stede på slike arenaer.  Porsanger i Utvikling var også til stede i år.

Barentshavkonferansen.jpg

​Foto: Porsanger i Utvikling

Formannskap og planutvalg

Torsdag var det også formannskap og planutvalg. Varaordfører Cecilie Gjennestad ledet dette på en utmerket måte og for første gang. Jeg er spesielt glad for at vi har kommet videre med etableringen av frivilligsentral i Porsanger. Jeg må innrømme at jeg har vanskelig for å forstå motstanden til Høyre, FrP og TLP,  men er glad for at de nå er med på denne satsingen, som kommer til å bli viktig for å møte utfordringene våre i årene som kommer.    

En annen sak som var oppe til behandlig er Høyres forslag om at Porsanger kommune skal dekke boten tidligere ordfører Knut Roger Hanssen fikk for traseen som ble anlagt langs Brennelva senhøsten i 2012. Her er det delte meninger, og mange dilemmaer å drøfte før endelig beslutning tas i neste kommunestyre.

I planutvalget ble reguleringsplanen for Sentrumsbolig behandlet. Denne saken er viktig fordi det vil gi oss unike muligheter på boligutfordringen vår. Mange enslige og par ønsker seg over i enklere leiligheter, og det kan frigjøre eneboliger til barnefamilier. At vi har private aktører som vil gjøre en slik utbygging har stor verdi og her er det viktig at vi får til et godt samarbeid mellom oss som kommune og utbygger.

Landsmøte

Første uka etter påska deltok jeg på landsmøtet til Arbeiderpartiet, et spennende politisk verksted. Jeg skal ikke bruke ukeslutten til partipolitikk, derfor ble det heller ingen ukeslutt i forrige uke. Dette ble starten på en ganske tett reiseplan for mitt vedkommende de første ukene etter påske.

Flyfraktrute og SeaWalk

Vi går inn i mai måned, og kommer til å skrive historie når den første ukentlige flyfraktruta kommer i gang 23. mai, OG SeaWalken vil slepes inn Porsangerfjorden. På under et år har det mange før meg har jobbet ed løsnet. Mye ligger i at kommunestyret valgte å investere i SeaWalken. Dette var med på sikre at vi får beholde alle de 2788 meterne på rullebanen, i tillegg har Avinors satsting på cargo på Gardermoen fått DHL til å se nordover, og de har altså valgt seg Banak som base. Mai blir en spennende måned der viktige milepæler settes i Porsanger.

Turkassen på plass i Caskilbakken

I et fortreffelig turvær fikk jeg lørdag hengt opp turkassen, så nå er det fritt frem for å skrive seg i årets bok for den som har startet trimmingen. Det er fortsatt relativt mye snø i deler av bakken, men det er fremkommelig til fots. Jeg oppfordrer alle til å vise hensyn, veien er bløt og jeg minner om båndtvang for hunder.

Caskil turkasse.jpg

Rein på fredet område

Reinen som tilhører våre distrikter har delvis ankommet mye tidligere enn før. På grunn av ekstreme beiteforhold inne i landet ble det nødvendig å flytte før tida. Utfordringa er at de fleste områdene hos oss også har hatt mye snø og is, som gjør det vanskelig for reinen å finne mat. Derfor har det vært søkt om dispensasjon til å bruke Oldereidet.

Jeg var selv i kontakt med fylkesmannen om Oldereidet som er fredet for reinbeite før påske, etter at fortvilte bønder tok kontakt. Fylkesmannen sendte ut varsel om flytting like over påske, men vi fikk altså kontrabeskjed over påske, fordi de anså at de ikke hadde noen steder å flytte. På Bringnes har de stått i noenlunde samme situasjon.

Som kommune står vi i en fortvilet situasjon, da det er fylkesmannen som har myndighet til å gjøre noe i saken. Dyrevelferden må ivaretas, og alle håper nok på snarlig varmere vær, slik at snøen forsvinner og reinen kan flyttes til kalvingsområdene sine. Ifølge yr.no blir det varmegrader de neste dagene, så vi kan bare krysse fingrene og håpe på mildvær og rask tining.

Søknad om forlenget åpning av scooterløyper

Det gode været og snøforholdene, som skaper vanskeligheter for noen, gjør at mange ønsker seg ei helg eller to til på fjellet. Porsanger kommune har søkt om å holde noen av løypene åpne til 7. og 14. mai. Jeg har selv vært i dialog med distrikt 14 og 14A, og respekterer tilbakemeldingene vi har fått på hvilke løyper som kan holde åpne. På Børselv-sida er det vanskeligere å få til å holde noe åpent, da løypene ligger i lavereliggende terreng. Der har de også foret reinen mellom scooterløypene for å unngå stenging av løyper. Vi skal enda gå en runde med 14A på tirsdag om løypa fra Gagga.

Mange har meninger i denne saken, og jeg ser mange skriver at det ikke er rein i området. Dette vil kunne endre seg raskt dersom snøforholdene endrer seg, og det er vanskelig å forutsi hvor og når reinen vil flytte på seg. Vi følger selvsagt opp anmodningen fra scooterforening og bygdelag og gjør vårt beste for å få til gode løsninger. Scooter og fjelliv er viktig for Porsangerfolket. Det har vært en spesiell vinter, som liksom ikke helt har villet slippe tak. Noe får vi forlenget, men langt fra alt vi ønsker oss.

Se oversikt over åpne scooterløyper her.

Veistandard i vårsmeltinga

Den snørike vinteren og vårsmeltinga har også gitt oss store utfordringer med veiene, og jeg har stor forståelse for at mange er og har vært frustrerte. Porsanger kommune skal selvsagt levere denne tjenesten som en del av tjenestene våre til innbyggerne. Vintervedlikehold av veier er satt ut til private aktører, og det er satt rammer og vilkår i kontrakten.

Det har som tidligere nevnt vært mye snø i vinter, og vintervedlikeholdet har etter mitt skjønn ikke vært utført tilstrekkelig når det har fått legge seg tjukke lag med snø og is gjennom vinteren, som blir til plage når vårsmeltingen tar til. Dette må tas opp med entreprenørene når sesongen skal evalueres. Jeg er orientert om at det flere steder i kommunen har vært utfordringer med brøytinga, og jeg forventer at også dette følges opp av rådmannen for å unngå samme problemer til neste år. De som leverer anbud må forventes å ha godt nok utstyr for å utfører oppdraget de gir tilbud på.

Minutt for minutt

Apropos reinflytting har jeg lyst til å nevne NRK sin satsing på reinflytting minutt for minutt, en fantastisk produksjon som flytter seg fra innlandet til kysten gjennom vakre Porsanger. Utrolig flotte naturbilder vil nok få mange til å se nordover til oss når de velger seg reisemål. Jeg håper og tror det kan åpne nye muligheter for oss.

Se reinflytting minutt for minutt på NRK2.

Neste uke

Uka starter med fridag og Arbeidernes internasjonale kampdag, 1. mai. Det blir markering på Senterkafeen kl 1600, med påfølgende kransenedlegging på minnesmerket etter 22. juli. Onsdag og torsdag har KS felles fylkesmøte i Alta. Tirsdag er det administrasjonsutvalg og arbeidsmiljøutvalg og møte med distrikt 14 A.  

Tips en venn Skriv ut