A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Trailing Tellervo

Ordførers hjørne - Ukeslutt #13

Jeg avsluttet uka med å stikke innom Bungalåven, der Anja Tellervo Hansen inviterte til kaffe og kake i forbindelse med oppstart av Trailing Tellervo. 

Anja skal drive Bungalåven, med overnatting, servering og guiding. Et flott tilskudd til reiselivsnæringa i Porsanger. Jeg ønsker Anja lykke til med nysatsingen!  

Gratulerer Nordkapp!

Stortingets Energi- og miljøkomitè leverte denne uka sin innstilling for Johan Castbergprosjektet. Statoil søkte om å få bøyelastet oljen direkte fra feltet, og sende den rett til markedet. De foreslo da ikke å realisere en terminal på Veidnes, og heller vente til man eventuelle gjorde nye oljefunn i Barentshavet, og realisering av nye oljefelt før terminal på Veidnes ble vurdert. Dette skulle utredes videre i et eget prosjekt.

Energi- og miljøkomiteen har i sin behandling strammet inn på vilkårene på Johan Castberg, og vil pålegge utbygger å bygge terminal på Veidnes når neste oljefelt bygges ut.

Dette viser hvor viktig det er å jobbe langsiktig og ha tålmodighet i store politiske saker. Det blir spennende å følge fortsettelsen.

Avskjed med Josef Vedhugnes 

Tirsdag denne uka deltok jeg i Josef Vedhugnes sin begravelse på vegne av Porsanger kommune og Porsanger Arbeiderparti. For meg setter det alltid i gang refleksjon når jeg går inn i dette rommet. Å skulle si noe om et annet menneske til en familie i sorg er en fin anledning til å reflektere rundt menneskers påvirkning det samfunnet vi lever i.  

Dessverre har vi på kort tid mistet flere gode medborgere i en sykdom som rammer så urettferdig. Mine tanker går til de etterlatte som ikke lenger har disse å dele øyeblikkene med, de er ikke her lenger for å spørre om råd eller hjelp. I minnene våre lever de likevel videre.  

Sametingets kommuneseminar 

I forrige uke deltok jeg på Sametingets kommuneseminar i Tromsø sammen med administrasjonsleder og språkkonsulent. Det ble to gode dager som ga oss god anledning til å forstå og gi innspill til den nye organiseringen for tospråklighet som Sametinget foreslår basert på Hjertespråk-rapporten.  

Fire kommunekategorier gir oss mulighet til å ta ett skritt tilbake før vi skal inngå nye avtaler om språkforvaltning og utvikling i Porsanger.  Vi må selv gjøre en vurdering av hvilken kategori Porsanger kommune passer best inn i. Disse kategoriene er: Språkressurskommuner, Språkutviklingskommuner, Språkvitaliseringskommuner og Bykommuner.  

Sametingets kommuneseminar.jpg

Foto: Kjell Derås

Det er viktig at den samiske befolkningen i landet skal ha mulighet til å bruke og lære språket sitt. Så vil det selvsagt alltid være viktig å jakte på de smarte måtene å gjøre det på, for å sikre en god ressursbruk slik at det blir mulig å gjennomføre på en god måte.  

Samtidig er det, som alltid, utrolig nyttig å møte andre kommuner, og jeg har mange tanker i hodet om hvordan Porsanger bør innrette arbeidet med det samiske videre.  Vi jobber med samisk språkplan og jeg tenker det er utrolig viktig å diskutere hvordan vi når ut til flest mulig - barn, unge og voksne - med de ressursene vi har tilgjengelig. Jeg mener det er naturlig at Porsanger kommune skal ha en ambisjon om at så mange som mulig i alle aldersgrupper skal bli motivert til å lære samisk og ta del i språk og kulturaktiviteter.   

Debatt om arbeidsinnvandring 

Torsdag deltok jeg i debatt om arbeidsinnvandring i Bodø, i regi av Lytring og Nord Universitet. Det ble nok mer en samtale enn debatt, men en fin anledning til å dykke litt inn i problemstillingene rundt arbeidsinnvandring. Noen mener det er en trussel mot at våre egne ungdommer ikke kommer inn i arbeidslivet. Jeg mener arbeidsinnvandring er en opplagt ressurs for oss.

Finnmark og Nord Norge har til alle tider hatt arbeidsinnvandring - fra Finland, Sverige, Russland, fra Sør i Norge og andre land har folk kommet for å jobbe i nord. Fordi vi er nær matfatet og fordi vi har andre naturressurser som storsamfunnet ønsker del i, olje og gass og mineraler. De har jobbet i industrien, som lensmann, prest og lærer og i helsevesenet.  

Den demografiske utviklingen gjør at vi vil være avhengig av arbeidsinnvandring også i fremtiden. Vi må derfor bygge strukturer som gjør det enkelt og gir folk lyst til å bosette seg. De må lære språket fort, de må ta del i politikk, kultur og fritidsaktiviteter og bli med på utviklinga av gode lokalsamfunn.  det er også viktig at lønns- og arbeidsvilkår er innrettet slik at vi unngår sosial dumping og både kan stille krav til å lære språk og delta i samfunnslivet. 

Oppstart av perleturer

Fredag 1. juni var det også offisiell oppstart av perleturer. Caskilbakken er en av de nye turene i år. Ordførerbenken er kommet opp ,takket være Sigmund Hansen, som fraktet den ut og til toppen av bakken i år. 

Du finner mer informasjon og oversikt over årets perleturer på perletur.no. God tur!

Ordførerbenken.jpg

Annet 

Varaordfører har deltatt på generalforsamling FIMIL, jeg møtte Veilederkorpset VK17 - skole i forrige uke og vi hadde samme uke møte om kvensk språk og kultursenter og PRIDE arrangement i forbindelse med midnattsrocken. 

I tillegg har jeg sendt en henvendelse til forsvarsminister Frank Bakke Jensen om å fremskynde investeringene på GP. 

Siste kull med konfirmanter står til konfirmasjon i helga. Jeg har registrert mange hyggelige feststemte bilder på sosiale medier over noen uker, og vil benytte anledningen til å ønske alle konfirmanter til lykke og vel overstått :) 

Neste uke 

Mandag tar jeg med meg kake til den supre dugnadsgjengen som har snekret platt i Sansehagen i tilknytning til sykeavdelinga. Tusen takk til Pensjonistforeninga som har sponset tiltaket og Lion´s som har utført! 

Jeg skal også på runde sammen med demensteamet med utdeling av merker til bedriftene som deltok på kurs i forrige uke for å gjøre oss til et mer demensvennlig samfunn.  

I tillegg deltar jeg på oppstartsmøter av viktige prosjekter sammen med prosjektansvarlige i tjenestene; Veiledningsteam Barnevern på onsdag og TryggEst på torsdag. 

Da gjenstår å ønske alle ei strålende helg og uke :) 

Tips en venn Skriv ut